Millora el confort de la teva llar i redueix el teu consum energètic aprofitant les ajudes disponibles per a canviar les teves finestres

Sabies que pots obtenir subvencions per a substituir les teves velles finestres per models més eficients? A Catalunya, existeixen diverses ajudes econòmiques que et permetran estalviar en la inversió i gaudir d’una llar més confortable i sostenible.

Per què canviar les finestres?

Les finestres, al ser obertures en el tancament d’un habitatge, actuen com a punts febles en l’aïllament tèrmic. Això significa que permeten la transferència de calor entre l’interior i l’exterior de la casa. A l’hivern, la calor generada a l’interior tendeix a escapar a través de les finestres, la qual cosa obliga a utilitzar més calefacció per a mantenir una temperatura confortable. A l’estiu, ocorre el contrari: la calor exterior penetra a través de les finestres, fent necessari l’ús d’aire condicionat per a refredar l’ambient.

Unes finestres eficients, d’altra banda, estan dissenyades per a minimitzar aquestes pèrdues i guanys de calor. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de materials aïllants, vidres amb tractaments especials i sistemes de segellament hermètic. En reduir la transferència de calor, les finestres eficients contribueixen a mantenir una temperatura estable a l’interior de l’habitatge, la qual cosa es tradueix en els següents beneficis:

Reduir la teva factura energètica

En necessitar menys calefacció a l’hivern i menys aire condicionat a l’estiu, es redueix el consum d’energia i, per tant, el cost de les factures.

Millorar el confort

Les finestres eficients eliminen els corrents d’aire fred o calent, així com el soroll exterior, creant un ambient més agradable i confortable en la llar.

Incrementar el valor del teu habitatge

Un habitatge amb finestres eficients és més atractiva per als compradors, ja que es considera més moderna, confortable i sostenible, la qual cosa pot augmentar el seu valor en el mercat immobiliari.

Contribuir al medi ambient

En reduir el consum d’energia, les finestres eficients ajuden a disminuir la petjada de carboni de l’habitatge, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Les finestres eficients no sols milloren el confort i redueixen els costos energètics, sinó que també augmenten el valor de l’habitatge i contribueixen a la protecció del medi ambient. Per això, invertir en finestres eficients és una decisió intel·ligent i rendible a llarg termini.

Tipus de subvencions per a finestres disponibles a Catalunya

Estatals:

Autonòmiques:

Municipals:

 • Molts ajuntaments a Catalunya ofereixen subvencions addicionals per al canvi de finestres eficients. Aquestes ajudes poden variar en funció de la localitat i solen complementar les ajudes estatals i autonòmiques. És important consultar amb el teu ajuntament per a conèixer les opcions disponibles en el teu municipi.

Com triar la millor subvenció?

La millor subvenció per a tu dependrà de diversos factors, com el tipus d’habitatge, l’abast de la reforma i els requisits de cada programa. Et recomanem comparar les diferents opcions i calcular quant podries rebre en cada cas. A més, és important tenir en compte els terminis de sol·licitud i la documentació necessària per a cada programa.

Requisits per a sol·licitar les subvencions de finestres

Requisits Generals:

Titularitat de l’habitatge

Has de ser propietari, usufructuari o arrendatari de l’habitatge on es realitzarà la reforma.

Habitatge habitual

L’habitatge ha de ser la teva residència habitual i permanent.

Antiguitat de l’habitatge

En alguns casos, es requereix que l’habitatge tingui una antiguitat mínima (per exemple, anterior a 2007 en el programa PREE 5000).

Eficiència energètica

Les noves finestres han de complir amb els estàndards d’eficiència energètica establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i en els requisits específics de cada programa.

Instal·ladors certificats

La instal·lació ha de ser realitzada per empreses o professionals acreditats i registrats.

Inversió mínima

En alguns programes, s’exigeix una inversió mínima per a poder accedir a les ajudes.

No haver rebut altres ajudes

En alguns casos, no pots haver rebut altres subvencions per a la mateixa finalitat.

Requisits Específics:

 • PREE (Programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents):
  • Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
  • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
  • Inversió mínima de 1.000€ per habitatge.
 • Ajudes a la rehabilitació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
  • Complir amb alguna de les finalitats de la convocatòria: millora de l’eficiència energètica, accessibilitat, conservació o seguretat.
  • Inversió mínima de 2.000€ (1.000€ en cas d’accessibilitat).
 • Pla Renove de Finestres de la Generalitat:
  • Substitució de finestres existents per unes noves amb millors prestacions tèrmiques.
  • Complir amb els requisits tècnics específics del pla.

Documentació Necessària:

A més de complir amb els requisits, hauràs de presentar la següent documentació:

 • DNI o NIE del sol·licitant.
 • Escriptura de propietat, contracte d’arrendament o document que acrediti la titularitat de l’habitatge.
 • Certificat d’empadronament o document que acrediti que l’habitatge és la residència habitual.
 • Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge abans i després de la reforma.
 • Pressupostos detallats de l’obra, incloent-hi el cost de les finestres i la instal·lació.
 • Factures i justificants de pagament de l’obra.
 • Certificat de l’empresa instal·ladora acreditant que compleix amb els requisits.

Important!

És fonamental llegir detingudament les bases de cada convocatòria i complir amb tots els requisits i terminis establerts. Et recomanem posar-te en contacte amb els organismes responsables de cada programa per a rebre assessorament personalitzat i assegurar-te que compleixes amb tots els requisits abans d’iniciar els tràmits.

Com calcular l’estalvi en el pressupost

Calcular l’estalvi exacte en el teu pressupost en canviar les finestres i aprofitar les subvencions pot ser una mica complex, ja que depèn de diversos factors. No obstant això, a PuigSoler finestres et proporcionem una guia detallada perquè puguis estimar-ho de la manera més precisa possible:

1. Sol·licita Pressupostos Detallats:

 • Contacta amb almenys tres instal·ladors certificats i sol·licita pressupostos detallats.
 • Assegura’t que els pressupostos incloguin:
  • El tipus i model de finestres triades (amb les seves característiques tècniques i eficiència energètica).
  • Les dimensions de cada finestra.
  • El cost dels materials.
  • El cost de la mà d’obra.
  • Qualsevol altra despesa addicional (transport, retirada de finestres antigues, etc.).

2. Identifica les Subvencions Aplicables:

 • Investiga a fons les diferents subvencions disponibles a Catalunya (estatals, autonòmiques i municipals).
 • Determina quines són les que s’ajusten al teu projecte i a les teves característiques (tipus d’habitatge, nivell d’ingressos, etc.).
 • Revisa els requisits i condicions de cada subvenció per a assegurar-te que compleixes amb ells.

3. Calcula l’Import de les Ajudes:

 • Cada subvenció té les seves pròpies regles de càlcul. Algunes ofereixen un percentatge del cost total de l’obra, unes altres una quantitat fixa per finestra substituïda, i altres combinen tots dos mètodes.
 • Utilitza les eines de càlcul disponibles en les pàgines web dels organismes oficials o consulta amb els instal·ladors per a obtenir una estimació precisa de l’import de les ajudes a les quals podries optar.

4. Resta les Ajudes del Cost Total:

 • Una vegada que tinguis els pressupostos i hagis calculat l’import de les subvencions, resta el total de les ajudes del cost total de l’obra.
 • El resultat serà el cost final que hauràs d’assumir de la teva butxaca.

5. Considera l’Estalvi Energètic:

 • A més de l’estalvi directe en el pressupost gràcies a les subvencions, tingues en compte l’estalvi a llarg termini en la teva factura energètica.
 • Unes finestres eficients poden reduir significativament el consum de calefacció i aire condicionat, la qual cosa es traduirà en un estalvi mensual i anual en les teves factures.
 • Pots utilitzar simuladors d’estalvi energètic disponibles en línia per a estimar quant podries estalviar en funció de les característiques del teu habitatge i de les noves finestres.

Exemple Pràctic:

Suposem que el cost total de canviar les finestres del teu habitatge és de 6.000€. Aconsegueixes una subvenció estatal de 1.200€ (20% del cost) i una ajuda municipal de 500€. En total, rebràs 1.700€ en ajudes, per la qual cosa el cost final per a tu serà de 4.300€. A més, estimem que l’estalvi energètic anual serà de 300€. En aquest cas, no sols hauràs estalviat 1.700€ en el pressupost inicial, sinó que també recuperaràs la inversió en uns 14 anys gràcies a l’estalvi energètic.

Consells Addicionals:

 • Compara diferents opcions de finestres i tria les que ofereixin la millor relació qualitat-preu i eficiència energètica.
 • No t’oblidis dels possibles beneficis fiscals, com les deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica.
 • Tingues en compte que els preus i les condicions de les subvencions poden variar, per la qual cosa és important estar actualitzat i consultar sempre les fonts oficials.

Amb aquesta guia detallada i una mica de recerca, podràs calcular l’estalvi en el teu pressupost en canviar les finestres i aprofitar les subvencions disponibles a Catalunya. No dubtis a fer el pas cap a una llar més eficient i sostenible!